چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی، مرداد ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی

Fourth International Dental Implant Conference

پوستر چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی

چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی