اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

The First International Conference on the Architecture and Urbanism of the Islamic World in the Age of Globalization

پوستر اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز،دانشگاه هنر اسلامي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن