اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن، آبان ماه 97

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

The First International Conference on the Architecture and Urbanism of the Islamic World in the Age of Globalization

پوستر اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

هویت اسلامی و هویت جهانی، رابطه آنها در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی
بافتها و بناهای تاریخی در جوامع اسلامی و چالش جهانی شدن
هویت محلی، ملی و جهانی در معماری و شهرسازی
کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی
جامعه شبکه ای و معماری و شهرسازی اسلامی (بازتعریف محله، شهروند، ...)
جایگاه ارزشهای اسلامی (عدالت، زیبایی، امنیت، ...) در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن
رویه ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن ( منطقه گرایی، توسعه پایدار، پست مدرن، ...؟)
مدلها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن
معماری و شهرسازی تبریز و پدیده جهانی شدنمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن