اولین همایش جویشگر بومی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین همایش جویشگر بومی

The first meeting of Nishi Jishger

پوستر اولین همایش جویشگر بومی

اولین همایش جویشگر بومی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش جویشگر بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش جویشگر بومی