همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران، آبان ماه 97

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

National Conference Seventy Years of Development Planning in Iran

پوستر همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


جهت آگاهی از جزییات برنامههای همایش، ثبتنام، ارسال خلاصه/ اصل مقاله، اعلام آمادگی برای داوری مقالات و بازدید از نمایشگاه مجازی هفتاد سال برنامهییزی توسعه در ایران،  میتوانید از طریق پایگاه اطلاعرسانی همایش به آدرس www.70dfrc.ir  اقدام نمایید.

 

اهداف همایش:

تبیین دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران
تشریح آسیب‌ها، چالش‌ها و ترسیم راهکارهای برون‌رفت از آن
بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه
شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور
 

سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها:

تدقیق در تعیین محورها و مسائل مبتلابه نظام برنامه‌ریزی کشور در قالب فراخوان علمی
اهتمام به معیار کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در سفارش و گزینش مقالات
برنامه‌ریزی جهت انجام پژوهش‌های هدفمند در موضوع همایش، پیش از برپایی آن
به‌کارگیری شیوه‌های کم‌هزینه، کارآ و مؤثر در برگزاری همایش
اهتمام به رویکردهای آینده‌نگر و روش‌های فراتحلیل

 

محورهای همایش

مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

بررسی تطبیقی نظام‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایر کشورها
معرفی آخرین رویکردها و یافته‌های حوزه نظری توسعه و برنامه‌ریزی در جهان
الزامات نیل به نظریه توسعه بومی و معرفی نظریه‌های بومی توسعه ایران
نظام‌های نوین برنامه‌ریزی
ضرورت برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه در ایران
بایدها و نبایدهای رشد، توسعه و تعالی ایران
جدیدترین روش‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی
کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در نظام برنامه‌ریزی توسعه
مدل‌های حکمروایی و برنامه‌ریزی توسعه
مدل‌ها و تکنیک‌های ترسیم آینده ایران، منطقه و جهان
نظام تأمین مالی برنامه‌های توسعه
مدل‌های بهینه برقراری ارتباط میان برنامه‌ توسعه و بودجه‌های سنواتی
نقش برنامه‌های توسعه در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
چشم‌انداز، برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه

 
آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

دستاوردها و عمده‌ترین علل موفقیت و شکست برنامه‌های توسعه
بررسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری نیل به توسعه در کشور
تحولات قانونی و سازمانیِ نهاد برنامه‌ریزی توسعه در ایران
نظام نظارت، پایش و رصد و تحقق اهداف برنامه‌‌های توسعه‌
حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصویب برنامه‌های توسعه
نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و مناطق با نهاد برنامه‌ریزی توسعه‌

 
آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

آخرین رویکردهای نظری در حوزه آمایش سرزمین
بررسی مقایسه‌ای تجارب سایر کشورها در حوزه آمایش سرزمین
محورهای مزیت‌دار و پیشران‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور
نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی
نقش آمایش سرزمین در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

 
آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

مؤلفه‌های طرح نوین‌سازی نظام آماری در کشور
ویژگی‌های اقلام آماری موردنیاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور
زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه‌ای
برنامه‌ریزی توسعه‌ای و دقت، کفایت و اعتبار آماری
فناوری‌های نوین قابل کاربرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه

 
امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

جایگاه و کارکرد برنامه‌ریزی تحول حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
معرفی طرح‌ها و ایده‌های نوین و کاربردی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرابخشی و بخشی
آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
مدل برقراریِ سازگاری‌های درونی، بیرونی و بین‌بخشی در برنامه‌های توسعه
تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
بررسی نقش برنامه‌ریزی در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور

 
نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
نقش و مشارکت سایر ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
چگونگی ایجاد  تغییر نگرش در همه ذینفعان برای همراهی با برنامه‌های توسع