همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی، خرداد ماه ۱۳۹۳

همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی

Conference on Electrical Engineering Applications - Power in Defense Technologies

همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع امام حسین،دانشگاه جامع امام حسين (ع) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی