نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان، مهر ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

پوستر نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شهر تهران برگزار گردید.