نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، مهر ماه 99

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

First National Conference on Applied Research in Modern Economics, Management and Modern Accounting

پوستر نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش بابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

حسابداری

اقتصاد

مدیریت