همایش جامعه شناسی مصرف، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش جامعه شناسی مصرف

پوستر همایش جامعه شناسی مصرف

همایش جامعه شناسی مصرف در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان در شهر دهاقان برگزار گردید.