همایش علمی دانشجویی با موضوع: بررسی توسعه در کشورهای جنوب - جهان سوم، دی ماه ۱۳۹۹

همایش علمی دانشجویی با موضوع: بررسی توسعه در کشورهای جنوب - جهان سوم

Student Scientific Conference on: Study of Development in the South - Third World

پوستر همایش علمی دانشجویی با موضوع: بررسی توسعه در کشورهای جنوب - جهان سوم

همایش علمی دانشجویی با موضوع: بررسی توسعه در کشورهای جنوب - جهان سوم در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه مفید، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی دانشجویی با موضوع: بررسی توسعه در کشورهای جنوب - جهان سوم مراجعه فرمایید.