نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی، مرداد ماه 98

نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

First National Conference on Earth Sciences, Climate and Climate Change

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی

نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

تغییرات اقلیمی

تغییراقلیم و گرمایش جهانی ، تغییراقلیم و توسعه پایدار ، تغییراقلیم و مدیریت منابع آب ، تغییراقلیم و انرژی ، تغییراقلیم، بهداشت و سلامت جامعه ، تغییراقلیم و کشاورزی ، تغییراقلیم و امنیت غذایی ، تغییراقلیم، منابع طبیعی و محیط زیست ، پایش و پیش‌بینی تغییراقلیم ، تغییراقلیم و مدلسازی عددی ، تغییراقلیم و مخاطرات جوی و اقیانوسی ، تغییراقلیم و حمل و نقل ، تغییراقلیم و معماری و شهرسازی ، تغییراقلیم و اقتصاد ، تغییراقلیم و مدیریت بحران ، تغییراقلیم و آگاهی عمومی ، تغییراقلیم، سیاست‌ها و قوانین

آب و هوا

تغییرات آب و هوایی در ایران ، ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا  ، آب و هواشناسی کاربردی مدل سازی آب و هوا - پیش بینی زیر فصلی (S2S)، فصلی و بلندمدت ،  آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران ، طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی ، آب و هواشناسی همدید و دینامیک  مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین ، آب و هواشناسی ماهواره ای ، آب و هواشناسی شهری ، آب و هواشناسی دیرینه ، هیدرواقلیم

علوم زمین

زمین شناسی اقتصادی و معدن ، زمین شناسی مهندسی ، چینه شناسی و فسیل شناس  ، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک  ، کانی شناسی و سنگ شناسی  ، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  ، آب شناسی و آب های زیرزمینی  ، ژیوشیمی  ، زمین شناسی زیست محیطی ، مخاطرات زیست محیطی و ژیوتکنیک  ، گوهرشناسی  ، ژیوتوریسم  ، زمین شناسی پزشکی  ، زلزله شناسی و ژیوفیزیک  ، اقیانوس شناسی  ، زمین شناسی نفت  ، سنجش از دور در زمین شناختی و GIS     ، زمین شناسی و توسعه پایدار و انرژی های نو  ، زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنرمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی