دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران، آبان ماه 98

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

2nd International Congress of Climate Change & vector borne Diseases and 4th National Congress of Medical

پوستر دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران مراجعه فرمایید.


گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مفتخر است که با همکاری انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ 23-22 آبانماه 1398 در شهر جنت طراز شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)، شهر علم و ادب و مهد تمدن ایران زمین، میزبان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز در این کنگره مهم باشد. دوره های قبل این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است.

هدف از برگزاری این کنگره (Issme4) آشنایی و تبادل نظر محققان حوزه های مختلف حشره شناسی پزشکی و بیماریهای منتقله بوسیله بند پایان در خصوص جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشگران در زمینه های مختلف این علم همچون اپیدمیولوژی بیماری ناقل–زاد، جنبه های تشخیصی، تأثیر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی بر این بیماریها با تأکید بر بیماریهای بازپدید و نوپدید، حشره شناسی و انگل شناسی مولکولی، توکسیکولوژی و روشهای نوین کنترل ناقلین بیماریها، حشره شناسی شهری و قانونی، بندپایان زهرآگین، بیوتراپی و سایر جنبه های کاربردی حشره شناسی می باشد. باتوجه به بین المللی بودن کنگره، فرصت  مناسبی خواهد بود که محققین جوان و بالاخص دانشجویان با همکاران سایر نقاط دنیا آشنا شده و زمینه های پژوهشهای مشترک فراهم گردد. حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی مایه مباهات و سرافرازی برگزارکنندگان خواهد بود.

 

محورهای چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران و دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان با تأکید بر بیماریهای نوپدید و بازپدید

 1. لیشمانیوزها
 2. مالاریا
 3. بیماریهای آربوویروسی
 4. آفات شهری
 5. بیوتراپی (فرصتها و تهدیدها)
 6. بیماریهای نوپدید و بازپدید
 7. کنترل آفات و مقاومت به سموم.
 8. بندپایان سمی و زهرآگین
 9. حشره شناسی قانونی
 10. تغییرات آب و هوایی
 11. علوم نوین در حشره شناسی پزشکی و مطالعات بین رشته ای


مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران