دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

2dn Conference of Interior Design and Decoration

پوستر دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید.