اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اسفند ماه 97

اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

The first conference on the opportunities and threats of cyberspace and social networks

پوستر اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مراجعه فرمایید.


 اولین کنفرانس چالش و فرصت های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در اسفند 1397 برگزار می کند، لذا از اساتید، معلمان، دانشجویان و پژوهشگران گرامی دعوت می شود با ارائه مقاله خود سطح علمی کنفرانس ما را دوچندان بهبود ببخشند. امید است با یاری و همفکری هم، نتایج مثبت و ارزنده از این کنفرانس برای همه شرکت کنندگان به دنبال داشته باشد.

 

محور های کنفرانس:

 • کسب و کار موفق در فضای مجازی
 • ارتقاء آموزش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • ظرفیت سیاسی و اجتماعی فضای مجازی در کشور
 • آسیب شناسی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران
 • مزایا و معایب شبکه های اجتماعی برای کودکان
 • آسیب های جسمی و روانی شبکه های اجتماعی
 • پژوهش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • کارآفرینی و ظرفیت های آن در فضای مجازی
 • فناوری های نوین و فضای مجازی
 • ظرفیت های گردشگری در فضای مجازی
 • تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر فرهنگ و سنت
 • توسعه ادبیات و اشعار فارسی در شبکه های اجتماعی
 • سواد رسانه ای در فضای مجازی
 • مهندسی و طراحی برنامه های فضای مجازی
 • امنیت کاربر در فضای مجازی
 • دولت الکترونیک و فضای مجازی
 • بانکداری نوین در فضای مجازی
 • خدمات رسانی شرکت ها در قالب اپلیکیشن در فضای مجازی
 • ابزارهای مدیریت محتوا در شبکه های اجتماعی
 • بررسی مدیریت هوشمند شبکه های اجتماعی
 • آموزش پنهان در شبکه های اجتماعی
 • آموزش غیر رسمی و فضای مجازی
 • دوره های ضمن خدمت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • اقدام پژوهی های مرتبط با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی