همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز، آذر ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز

Regional Seminar on the challenges in today

پوستر همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز

همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز