همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان

women's health promotion

پوستر همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان

همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان