همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر، دی ماه ۱۴۰۰

همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر

National Conference on the Role of Women in the Contemporary World

پوستر همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر

همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ توسط ،مدرسه علمیه حضرت زهرا در شهر صحنه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش بانوان در دنیای معاصر