اولین همایش علمی جانباز و خانواده

اولین همایش علمی جانباز و خانواده

01st Congress of Veternas and Their Family

اولین همایش علمی جانباز و خانواده در تاریخ -۷۸ فروردین -۶۲۱ توسط معاونت امور فرهنگی و ورزشی سازمان امور جانبازان در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی جانباز و خانواده