اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور

The first national conference of urban socio-cultural damages

پوستر اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،مرکز تحقیقات سو مصرف مواد و اختلالات رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور