اولین همایش GIS شهری، شهریور ماه ۱۳۸۶

اولین همایش GIS شهری

1st Conferene of Urban GIS

اولین همایش GIS شهری در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش GIS شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش GIS شهری