اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی، بهمن ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

The First National Congress on Tomato Production and Processing Technology

اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی،مركزتحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضويسازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي، مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، دانشگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی