سومین کنگره جهانی قلب رضوی، مهر ماه 98

سومین کنگره جهانی قلب رضوی

3rd International CASPIAN Meeting

پوستر سومین کنگره جهانی قلب رضوی

سومین کنگره جهانی قلب رضوی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره جهانی قلب رضوی مراجعه فرمایید.


  Topics

 Preliminary Program 2019
Information will be available soon...

 Scientific Focus Topics 2019

* Tips & Tricks for CTO Interventions
* Latest Techniques for Complex PCI
* Left Main PCI
* Non-Left Main PCI
* Live Case Discussionمقالات پذیرش شده در سومین کنگره جهانی قلب رضوی