اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

The first national conference on tourism economics

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،شركت پژوهشي-آموزشي گردشگري كاسيت نشينان زاگرس در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری مراجعه فرمایید.