اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات

The first national conference on new trends in industrial management, production and operations

پوستر اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات

اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،شرکت ژرف پژوهان دانای نوین در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.