همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

National Conference on the Use of Medicinal Plants in Lifestyle and Traditional Medicine

پوستر همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی