کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری، فروردین ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

National Conference on Sustainable Urban Innovation

پوستر کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر نیشابور برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.