نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی، مهر ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

The First National Conference on Student Scholarships Narrative

پوستر نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن نقد ادبی ایرانانجمن علمي نقد ادبي ايران . مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس . دانشگاه فرهنگيان،پرديس شهيد هاشمي نژاد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.