نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی، مهر ماه 95

نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

The First National Conference on Student Scholarships Narrative

پوستر نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی نقد ادبی ایران . مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس . دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-روایت شناسی و روایت
-نشانه شناسی و روایت
-نشانه معناشناسی و روایت
-اسطوره شناسی و روایت
-روان شناسی و روایت
-جامعه شناسی و روایت
-پساساختگرایی و روایت
-بوم گرایی و روایت
-گفتمان و روایت
-مطالعات تطبیقی و روایت
-مطالعات تاریخی و روایت
-مطالاعات فرهنگی و روایت
-بررسی رویکردهای تازه در نقد روایت
-آسیب شناسی نقد روایت ، نقد نقد