کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران

پوستر کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران

کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.