شاهنامه و زبان فارسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

شاهنامه و زبان فارسی

Shahnameh and Persian language

شاهنامه و زبان فارسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،قطب علمی فردوسی و شاهنامه، خردسرای فردوسی انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی انجمن ترویج زبان فارسی شعبۀ خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.