اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی

The First National Conference of Symbology in Persian Art With a Focus on Native Art

پوستر اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بجنورد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:

بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه نمادشناسی
دست یابی به الگوهای هویت مدار از طریق مطالعه نمادهای بومی
استفاده به هنگام از نمادها در حوزه های مختلف هنر و ادب فارسی با توجه ظرفیتی های نهفته در آن ها
شناخت مفاهیم عمیق نمادها و لزوم ارائه راهکارهـای نوین در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و هنری نمادین به نسل های آینده
روش شناسی پژوهش در زمینه نمادهای ادبی و بصری
نمادشناسی و اسطوره گرایی در طول تاریخ
نماد و مقتضیات جهان معاصر
بررسی رابطه نمادینه های بصری با حوزه علوم دیگر
بررسی نماد در هنراسلامی، هنر ایران، هنر بومی و ارتباط آن با هنر کشورهای دیگر
توجه دادن به نقش فرهنگی و نمادها در شخصیت سازی در دنیای معاصر و تأثیر و تأثر آن بر فرهنگ و هنر ایران
ترغیب هنرمندان جوان به تولید شخصیت هایی بومی و ملی با توجه به ارزش ها و فرهنگ ایرانی
بررسی نقش و اهداف فرهنگی ، نمادهای تولیدی جهان غرب در فرهنگ و هنر ایران

 

محورهای کنفرانس:

 نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی:
سفالینه ها،آثار فلزی، آثار چوبی، شیشه و آبگینه ها، نگارگری و انواع نگاره ها
بافته ها: فرش و انواع زیراندازها، منسوجات، پوشاک
سیر تحول و تطور نمادینه ها در فرش دستباف مناطق ایران
مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی و مفاهیم نقوش و رنگمایه های نمادین‌ در فرش ایران
مطالعه تاثیر اعتقادات بومی بر نحوه شکل گیری نمادها در فرش، گلیم و دیگر انواع بافته ها

نمادگرایی در آیین و مراسمات بومی: 
ورزش ها، بازی ها، رقص محلی، مراسمات شادی و عزاداری ها

پیشینه نمادشناسی در ایران:
نماد در ایران باستان
زبان نمادین هنر در ایران دوران اسلامی
مقایسه نمادهای تصویری در هنر ایران قبل و پس از اسلام

نمادشناسی در تمدن اسلامی:
بررسی تطبیقی نمادهای اسلامی با دیگر تمدن های اسلامی
بررسی نمادها و نقش های اسلامی در دوران تاریخی مختلف
مطالعه و مقایسه نمادینه های گوناگون مذهبی در ادیان و آیین های جهان 

نمادشناسی در ادبیات:
سیر تحول نماد پردازی در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
نماد پردازی در نظم و نثر تاریخی و معاصر ایران
بنیادهای نماد پردازی در  متون حماسی، تغزلی، عرفانی و ...
بازشناسی تطبیقی نمادها در فرهنگها و ادیان  مختلف ملل
متون ادبی و اشعار بومی

نماد در ادیان و مذاهب:
بررسی زمینه های فکری و ایدولو‍ژیک آیین ها و مذاهب ملل و اقوام در خلق نمادها

نمادگرایی در روان شناسی: 
معانی نمادشناختی نمادها
مطالعات میان رشته در خصوص نمادشناسی

نمادگرایی در گرافیک:
آثار چاپی، پوستر، کلیه روش های تبلیغاتی، طراحی آرم، طراحی محیطی و منظر

معماری، شهرسازی و تزئینات وابسته:
آثار گچی، چوبی، کاشی کاری، آجرکاری و سایر حرف مربوطهمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی