دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، آبان ماه 91

دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

The 2nd National Conference On The Caspian Sea Fisheries Resources

پوستر دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.


دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

محورهای همایش

 • لیمنووژی
 • فیزیولوژی آبزیان
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • بیولوژی و تنوع زیستی
 • روش های نوین صید آبزیان
 • فناوری زیستی و نانو فناوری
 • بازاریابی و بسته بندی آبزیان
 • حفاظت محیط زیست
 • اکوتوریسم و مدیریت سواحل
 • عمل آوری فرآورده های نوین شیلاتی
 • اباد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی
 • کنترل کیفی فرآورده های شیلاتی
 • مدیریت و ارزیابی ذخایر آبزیان
 • تکثیر و پرورش ماهیان زینتی
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان