دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

The 2nd National Conference On The Caspian Sea Fisheries Resources

پوستر دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.