همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آبان ماه ۱۳۹۱

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1st National Conference On Computer Sience and Engineering and Information Technology

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.