اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم

The first international conference of new horizons in education in the third millennium

پوستر اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم

اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،موسسه چندمنظوره فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم