نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند، تیر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند

First International Conference on Smart City and Smart Environment

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند

نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط ،مركز توسعه آموزش‌هاي نوين ايران (متـانا) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند