اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات