اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی

First National Conference on Soft Computing and Computational Intelligence

پوستر اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی

اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی