همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، دی ماه ۱۳۸۹

همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

National Conference on Research and Technology

همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط دانشگاه امام صادق، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری