دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

پوستر دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای - کشاورزی دماوند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دماوند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کشاورزی پایدار
کشاورزی ارگانیک
بیوشیمی گیاهی
مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
کاربرد علوم بین رشته ای در علوم کشاورزی
صنایع چوب و کاغذ
علف هرز
دامپروری
سایر علوم مرتبط با کشاورزی
ک شناسی
آبیاری
اقتصاد کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
جنگل داری
صنایع غذایی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی کشاورزی
مرتعداری
توسعه کشاورزی

زراعت 
اصلاح نباتات و ژنتیک
فیزیولوژی گیاهی
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژی
تکنولوژی بذر
فضای سبز
آفات و حشره شناسی
بیماری های گیاهی
تنش های زنده و غیر زنده
ماشین آلات کشاورزیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات