دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

پوستر دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه اي - كشاورزي دماوند در شهر دماوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات