همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری

همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری

Customer Relationship Management

پوستر همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری

همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش تخصصی مدریت ارتباط با مشتری

محورهای اصلی کنفرانس

 • مدیریت رفتار با مشتری و سایر تکنیکهای مدیریتی و سیستمی
 • مدیریت ارتباط با شهروندان ZRM در سازمانهای عمومی
 • شهروند الکترونیک ، دولت الکترونیک و مدیریت ارتباطات
 • بانکها و مؤسسات مالی و اقتصادی و مدیریت رفتار با مشتری
 • نظام مدیریت کیفیت ISO 9000 ،رضایت مشتریان و ارتباط با مشتریان
 • جایگاه مشتریان در برنامه ریزی تبلیغات و بازاریابی marketing plan
 • طراحی محصول بر مبنای نیاز مشتری ارتباط بین CRM و QFD
 • ساختار ، فرآیند و نرم افزارهای کاربردی در جهت استقرار مدل CRM در سازمان
 • سنجش رضایت مشتری CSM ، ارتباط با مشتریان ، افزایش فروش و ارتقای خدمات
 • نظام خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان
 • مدلهای اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری ، ابزارها و روشها
 • کلوپ مشتریان و نقش آن در توسعه روابط با مشتریان


مقالات پذیرش شده در همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری