دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران

The 2nd National Conference on Rheumatology of Iranian Children

پوستر دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن روماتولوژي كودكان ايران در شهر مشهد برگزار گردید.