کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری، آبان ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری

National Conference on Civil, Architecture and Information Technology in Urban Life

پوستر کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری

کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی توس، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری