نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان، بهمن ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان

The first national conference on crisis intervention and mental health promotion

پوستر نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان

نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن ایرانی مطالعات زنانمعاونت آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان