همایش بین المللی غذای طیب، آبان ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی غذای طیب

International conference on Tayyeb food

پوستر همایش بین المللی غذای طیب

همایش بین المللی غذای طیب در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی،موسسه کیفیت رضوی در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی غذای طیب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی غذای طیب