نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

The first National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development

پوستر نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه ولايت در شهر ایرانشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار