اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو، مهر ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

1st Conference on Rotating Equipment in Oil and Power Industries

اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.