همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

National Conference on Ideas and Creative City Challenges in Iran

پوستر همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط ،سازمان منطقه آزاد قشم در شهر قشم برگزار گردید.