اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران

the first iranian national congress of rehabilitation counseling

پوستر اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران