کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی، اسفند ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی

International Conference on Planning, Urban Management and Futurology

پوستر کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی

کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مهندسی زمین سازه صدراسازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی برنامه ریزی، مدیریت شهری و آینده پژوهی