اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

پوستر اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

رویان زایی پیکری و تولید بذر مصنوعی گیاهان
کشت سلول و بافت گیاهی و بهینه سازی آن
ریزازدیادی و پرآوری گیاهان
کشت سلول و بافت، تولید فرآورده های زیستی
زیست فناوری کشت پروتوپلاست