اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

The first national student scientific conference on psychology

پوستر اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه محقق در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.