اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

The first national student scientific conference on psychology

پوستر اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی

اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه محقق در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.