اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

The first International Conference on Culture, psychopathology and Education

پوستر اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه الزهرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشگاه الزهرا بر آن است تا اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت را در اردیبهشت 1396 برگزار نماید. این رویداد بزرگ علمی با همکاری علمی و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد و پژوهشگران و دانشمندان برجسته ای از ایران و سراسر جهان را به دور هم گرد خواهد آورد .

 

محورهای کنفرانس:
فرهنگ و اختلالات روانشناختی
اختلالات خلقی و اضطرابی
اختلالات سایکوتیک
اختلالات شخصیت
اختلالات جنسی
اعتیاد و سو مصرف مواد
جنسیت و اختلالات روان شناختی
اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
اختلالات سالمندی

فرهنگ، پیشگیری و درمان
روش های روان درمانی و مشاوره
روش های مقابله با استرس
پیشگیری از خشونت خانگی
پیشگیری از آسیب های اجتماعی
امنیت روانی
مشاوره و روان درمانی تعارضات خانوادگی


فرهنگ، خانواده و تعلیم و تربیت
آسیب شناسی نظام خانواده
خانواده و سلامت جنسی
خشونت خانگی
چرخه های زندگی خانوادگی
مذهب، معنویت و خانواده
خانواده، نظام آموزشی وتربیت اخلاقی
خانواده و نقش های جنسیتی
اشتغال و آسیب های خانواده
خانواده، فضاهای مجازی، فرصت و تهدید
آسیب شناسی نظام آموزشی

 



مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت